Activiteit HCWV "De Eendragt" u.a. (ALV)
Datum donderdag 13 juni 2019
Tijdstip20:00 - 22:00
LocatieHuis van de Wind

HCWV "De Eendragt u.a. ALV

 

Agendapunten:
 
1) Opening door de plv. voorzitter mevr. E. Vos-Brandjes en vaststellen van de agenda.
 
2) Vervolg voorstel wijziging statuten. Dit omdat op de ALV op 23 mei j.l. er niet voldoende leden aanwezig waren om dit onderwerp af te kunnen hameren.
De stukken hierover vindt u vanaf 4 juni a.s. op de website www.eendragtig.nl.
 
3) Sluiting door de plv. voorzitter   

 

 

Contact Fred van Vliet

Powered by: WebBuro WebBuro